dijous, 27 d’agost del 2015

El monument a Joan Baptista Cabanilles, obra de Leonardo Borràs

L’any 1956 va ser alçat a l’actual plaça Cabanilles un monument que commemorava el 250 aniversari de la mort del compositor i organista Joan Baptista Cabanilles (1644-1712). Una comissió pro-monument formada per Joan Segura, Jaume Descalç, Martí Domínguez i Moreno Gans, entre altres, i encapçalada per l’alcalde d’Algemesí, Salvador Castell, encarregà a l’escultor  algemesinenc Leonardo Borràs l’execució d’aquest projecte. La seua inauguració es va produir el 18 de juliol de 1959[1], sent alcalde Amadeo Llàcer, tres anys abans de l’aniversari de la mort del compositor. Anys més tard, en formar-se la comissió de la nostra falla, aquest monument passaria a convertir-se en la seua insígnia.
La concepció d’aquesta obra escultòrica, però de característiques arquitectòniques, fou força complicada. Després de nombrosos estudis i dibuixos preparatoris, Borràs aconseguia un monument de formes majestuoses, sòbries i de gran puresa de línies. Ja la planta ens dona idea de la seua gran originalitat, ja que aquesta parteix d’un triangle isòsceles amb els angles truncats o retallats i amb les seues cares en forma còncava, solució que li dona al conjunt un caràcter equilibrat i harmònic. L’efecte que pretenia assolir era el d’una peça que poguera veure’s des de tots els punts de vista i que, al mateix temps, rebera la llum del sol a totes hores del dia, creant així constants jocs de llum i ombra depenent de la posició d´aquell. Aquesta preocupació per la llum, tan present a l’obra de Borràs, la podem apreciar també als conjunts escultòrics que apareixen als tres costats còncaus, realitzats en altrelleu per a crear eixos efectes de clarobscur, així com a la potent cornisa que remata el conjunt.
Com a curiositat, cal advertir que el cos del monument és buit. Al seu interior existeix un espai d’uns dos metres de diàmetre que allotja una escala de pedra inserida dins d’una paret interior, feta de rajola, per la qual es podia accedir a la part superior, on la comissió de l’Ajuntament tenia projectat inicialment construir un colomer, idea afortunadament desestimada.

El cos del monument està realitzat en pedra de Xàbia (un material molt dur i que resisteix bé el pas del temps); la cornisa i el basament estan fets en pedra calcària; mentre que, curiosament, els grups escultòrics presenten diferents materials. El relleu que mira cap a les finques de la plaça Cabanilles està llaurat amb pedra de Borriol, i els altres dos grups són de formigó mesclat amb la pedra de Borriol polvoritzada, solució de menor qualitat elegida a causa de l’elevat cost econòmic del material original. Aquests darrers foren creats a partir de buidats en escaiola. La realització de tots tres vingué precedida d’un costós i calculat treball escultòric per a que travaren perfectament els distints blocs que composen aquells.
Els tres magnífics conjunts escultòrics són els que donen sentit simbòlic a la monumental composició. Tots tres representen trets de la vida de l’organista Cabanilles. El primer, aquell que mira cap a les finques de la plaça, és una al·legoria a la música d’orgue; el segon, que mira cap a l’Institut de Secundària, és un homenatge a l’obra coral (on podem trobar referències a les cantories renaixentistes)  i a la figura del compositor, situat al centre del grup. Per últim, el conjunt que mira cap a la Capella és una representació del sacerdoci, ja que, convé recordar, Cabanilles fou ordenat sacerdot el 1688 a la Catedral de València. En aquesta peça apareixen al fons les taules de la Llei, a més de dues figures amb les mans enllaçades que són un símbol de germanor. Aquesta iconografia tan original i nova és deguda tota al propi escultor, i en ella reflectí de manera sintètica i precisa la grandesa de la figura del compositor algemesinenc. Per altra banda, i com a nota anecdòtica, per a la realització del rostre del músic, Borràs s’inspirà en un oncle seu, Vicent Moreno, idealitzant, això sí, alguns aspectes expressius.
L’altre element a destacar del conjunt són les tres plaques de marbre que apareixen al cos inferior i estan situades als costats rectes del conjunt, una de les quals fou col·locada l’any 1987, coincidint amb el 275 aniversari de la mort del compositor, i en substitució d’una altra més antiga. En aquestes plaques es fa referència a la cronologia de Cabanilles (naixement i mort del compositor), als alcaldes que intervingueren en la construcció del monument (Salvador Castell i Amadeo Llàcer) i, per últim, al 275 aniversari de la seua mort, fet que ocorregué sent alcalde Joan Girbés.

De l’autor, Leonardo Borràs, podem afirmar que, amb aquesta obra, de magnífica i complexa realització, va crear una autèntica fita dins de l’espai visual del nostre poble. És més, per a la falla Plaça Cabanilles s’ha convertit en el seu símbol més representatiu. Els veïns i veïnes d’Algemesí tenim la sort de poder gaudir al nostre poble d’algunes de les seues obres més interessants, com el monument a Salvador Castell (1982); al compositor Moreno Gans (1984); al periodista Martí Domínguez (1989) o al llaurador (1999).
Nascut a Algemesí el 1923, Leonardo Borràs fou llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de València. En 1969 fou nomenat com a Catedràtic numerari d’Instituts Nacionals d’Ensenyament Mitjà i en 1989 com a Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València. Encara que Borràs sempre va seguir un camí propi i personal al llarg de la seua carrera artística, treballant tot tipus de materials i registres escultòrics, des dels més clàssics als més avantguardistes, en els que l’espai, la llum i l’expressió són elements fonamentals, no podem deixar de banda aquelles figures que han sigut referents per al nostre artista, com ara Manzú, Maillol, Capuz o Victorio Macho entre altres.[1] MONTESINOS, J., “25 anys del monument a Cabanilles”en BIM Berca, nº 23, 1984, p. 27

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada