dijous, 20 d’agost del 2015

La Paret del Molinet Al terme d'Algemesí, a l'antiga senyoria de Pardines i vora la depressió situada entre les veïnes poblacions d'Albalat i Sollana, s'alcen les restes del que fou la torre defensiva d'una antiga alqueria musulmana. Datada en torn als segles XI o XII, aquesta torre formava part d'un antic molí, anomenat Molí de la Palma, propietat de la senyoria de Pardines, que deixà de funcionar al voltant del segle XV.
Aquest molí islàmic, amb una clara continuïtat en època cristiana, pot relacionar-se amb altres estructures semblants d'alqueries amb torre com ara la Torre del Borrero. De la mateixa manera que altres torres molt millor conservades, com ara la d'Espioca, les de Benifaió, la d'Almussafes o la de Trullàs, la seua presència resultava força necessària com a primer cinturó defensiu de la ciutat de València i les terres d'horta circumdant, així com de la mateixa alqueria on es trobava situada.
A la plana de l'Albufera, ja densament poblada en època islàmica, els musulmans crearen la infraestructura necessària per a explotar la seua riquesa agrícola. Les alqueries eren precisament la més important unitat d'aquesta infraestructura agrària i val a dir que pràcticament totes elles presentaven una torre defensiva, la qual també podia tenir altres usos, com ara graner, magatzem, presó, etc.
La Paret del Molinet és un exemple d'espai viscut al nostre terme en el qual els pocs vestigis que es conserven ens parlen del seu dinàmic passat. Les excavacions dirigides per Juli Blasco fa poc més de 10 anys ens han aportat dades interessants, com ara l'existència de substrats romans, sembla que d'una nòria, encara per excavar.

Fotografia: Ximo Tomás

1 comentari: